Server med maner

Server med maner

BAR Service har udgivet inspirationsmaterialet “Server med maner” for at vise veje til at forebygge nedslidning og skader i forbindelse med serveringsarbejde.

Materialet giver i en let og kort form idéer til, hvordan man i hverdagen kan reducere belastninger gennem enkle tiltag.

Der “serveres” en række øvelser, som illustreres både af fotos og videosekvenser, som man kan finde på BAR Service´s hjemmeside.

Se materialet

Server med maner

Udgivet af

BAR Service- & Tjenesteydelser

UDDANNELSESRETNING
Fødevarer, jordbrug og oplevelser