Røveri i butikker

Røveri i butikker

Vejledningen fra BAR Handel informerer om, hvordan butikker kan forebygge røveri, og hvad der skal være aftalt og planer for i tilfælde af røveri. Herunder hvordan personalet skal “klædes på” til at tackle et eventuelt røveri. Henvender sig til arbejdsgivere og arbejdsmiljøorganisation.

Se materialet

Røveri i butikker

Udgivet af

BAR Handel

UDDANNELSESRETNING
7. - 9. klasse, 10. klasse og efterskoler, Hf, Hhx, Htx, Kontor, handel og forretningsservice, Merkantile erhvervsuddannelser, Stx/IB