Om 1 sekund får Peter skåret en finger af

Om 1 sekund får Peter skåret en finger af

En pjece fra BAR Handel skrevet i et humoristisk sprog, til de unge på butiksslagteruddannelsen.

Pjecen har fokus på, hvordan de unge kan undgå ulykker, når de arbejder med knive og maskiner i slagterbutikken/afdelingen.

Udgivet af

BAR Handel

UDDANNELSESRETNING
Fødevarer, jordbrug og oplevelser