Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer

Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer

BAU Jord til Bord har udgivet en ny vejledning:

Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer

Vejledningen om motordrevne køretøjer indeholder en beskrivelse af krav om kørekort og certifikater samt særlige regler for unge under 18 år, der er beskæftiget i landbrug, gartneri, anlægsgartner og skovbrug.

Udgivet af

Bau Jord til Bord

UDDANNELSESRETNING
Erhvervsgrunduddannelsen, Fødevarer, jordbrug og oplevelser