Hvis uheldet er ude!

Hvis uheldet er ude!

Hvis uheldet er ude! er en folder fra 3F om, hvordan man anmelder arbejdsulykker. Der er mange ting, man skal være opmærksom på, hvis man er så uheldig at komme til skade, fx spiller det ind, om man er under skoleophold, praktik eller på kursus.

Folderen informerer på en overskuelig måde om, hvem, der skal anmelde, og hvem og hvor, man skal anmelde til.

Udgivet af

3F

UDDANNELSESRETNING
7. - 9. klasse, 10. klasse og efterskoler, Erhvervsgrunduddannelsen, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hf, Hhx, Htx, Kontor, handel og forretningsservice, Kuu, Merkantile erhvervsuddannelser, Omsorg, sundhed og pædagogik, Pbe Produktionsskoleforløb, Stx/IB, Tekniske erhvervsuddannelser, Teknologi, byggeri og transport, Unge med særlige behov