Grib ind – godt kollegaskab uden mobning

Grib ind – godt kollegaskab uden mobning

Grib ind – godt kollegaskab uden mobning” er lavet af BFA Velfærd. Det er målrettet arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg, men er også velegnet til undervisningsbrug – når blot man erstatter ”arbejdsplads” med ”skole/uddannelsessted” – både konkret og mentalt.

Værktøjet er et forebyggelsesværktøj. Det indeholder et yderst omfattende og konkret materiale, som kan bruges til møder/i undervisningen og medvirke til at guide medarbejderne/eleverne i processen med at skabe rammerne for et arbejdsmiljø uden mobning.

En beskrivelse af værktøjet og en vejledning ved brug af det, kan findes her. Her bliver det dialogbaserede materiale introduceret, og der findes drejebog for møde/undervisningsplan, dialogspørgsmål og opgaver og model for handleplan.

Herudover indeholder værktøjet en flyer, som beskriver materialet, mødekit (en række slides med talepunkter, hvor man selv kan fjerne slides, tilføje andre eller skrive nye stikord til alt efter behovet på arbejdspladsen/skolen), en introfilm, to filmklip og en plakat.

Materialet er afprøvet på 9 forskellige typer sosu-arbejdspladser, hvor det har fået en god evaluering, og kan derfor buges på alle sosu-uddannelser. Læs mere her.

UDDANNELSESRETNING
Hf, Hhx, Htx, Omsorg, sundhed og pædagogik, Pbe Produktionsskoleforløb, Stx/IB, Unge med særlige behov