Gravid med job

Gravid med job

Mange gravide, læger, jordemødre og arbejdsgivere er usikre på, om den gravide kan blive i sit job, og hvad der kan gøres, for at arbejdsmiljøet ikke bliver farligt for den gravide.

På Gravidmedjob.dk, som er udviklet i et samarbejde mellem flere BAR, er der målrettede indgange for hver målgruppe:

  • Den gravide kan klikke på ”information til dig der er gravid” og her læse om rettigheder, om hvad hun skal være opmærksom på, hvad der er normale smerter, hvordan arbejdsmiljøet kan tilpasses, så det ikke skader fosteret, osv.
  • Arbejdsgiveren kan via sin indgang læse mere om arbejdsmiljølovens regler og få information om, hvordan man indfører en graviditetspolitik på arbejdspladsen.
  • Læger og jordemødre kan læse alt relevant om love, arbejdsmiljøregler og forhold, som en læge/jordemoder skal være opmærksom på i forbindelse med arbejdsmiljø og graviditet. Og som noget helt unikt er der også adgang til en brancheoversigt med branchespecifik information om arbejdsmiljø for gravide. Der findes her en generel beskrivelse af arbejdsforholdene for branchen (og de særlige forhold og risici, som måtte gøre sig gældende), en checkliste med alle de ting, lægen eller jordemoderen bør spørge ind til og få afklaret ved en konsultation.
Gå til siden

Gravid med job

UDDANNELSESRETNING
Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hf, Hhx, Htx, Kontor, handel og forretningsservice, Merkantile erhvervsuddannelser, Omsorg, sundhed og pædagogik, Pbe Produktionsskoleforløb, Stx/IB, Tekniske erhvervsuddannelser, Teknologi, byggeri og transport, Unge med særlige behov