Gode råd til unge, nyansatte og lærlinge

Gode råd til unge, nyansatte og lærlinge

Denne pjece fra BAR Jord til Bord indeholder gode råd og øvelser og er tænkt som et supplement til den introduktion, arbejdsmiljøgrupperne i forædlingsindustrien foretager.

Tanken er, at pjecen gennemgås med og udleveres til de nyansatte.

Udgivet af

BAR Jord til Bord

UDDANNELSESRETNING
Fødevarer, jordbrug og oplevelser