Gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

Gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

En vejledning fra BAR Handel med gode råd om, hvordan kasseassistenten kan tage vare på sig selv ved arbejdet i udgangskassen.

Den lille pjece indeholder illustrationer og mange gode og tilgængelige råd om, hvordan man kan passe på sig selv, når man arbejder ved udgangskassen, herunder f.eks. hvordan man indstiller stol, kassedele og scanner varerne, så man har gode arbejdsstillinger.

Pjecen er en del af et undervisningsmateriale, som også omfatter instruktionsfilmen “Gode råd når du sidder i kassen”.

Udgivet af

BAR Handel

UDDANNELSESRETNING
Kontor, handel og forretningsservice