Globalt netværk om arbejdsmiljøundervisning

Globalt netværk om arbejdsmiljøundervisning

ENETOSH (European Network for Education and Training in Occupational Safety and Health) har 91 medlemmer fra 36 lande.

Netværket for arbejdsmijøundervisning, som blev startet i 2005 af 14 EU-lande + Tyrkiet med midler fra EU Kommissionen, har nu bredt sig over EU-grænserne ud til hele verden.

Det 22. ENETOSH møde er netop afholdt I Dresden i dagene 25. – 26. oktober 2018, denne gang med deltagere fra Tyskland, UK, Spanien, Portugal, Finland, Rusland, USA, Rumænien, Tyrkiet, Kroatien, Tjekkiet og Danmark samt repræsentanter fra Arbejdsmiljøagenturet i Bilbao (EU-OSHA).

På programmet var, udover udveksling af viden om, hvad der sker på ”arbejdsmiljøundervisnings-fronten” i de forskellige lande, tilbagemeldinger fra en række arbejdsgrupper (Task Force/TF).

TF 1 arbejder med udbredelse af det tyske koncept ”Good Healthy Schools” internationalt (NB: De søger interesserede medlemmer fra andre lande)

TF 2 arbejder med ”Implementering af arbejdsmiljø i undervisningen” på universitetsniveau.

TF 3 arbejder med, hvordan man sikrer netværkets (ENETOSH´s) overlevelsesevne.

TF 4 arbejder med, hvordan man kan øge opmærksomheden på politisk niveau om det at få arbejdsmiljø gjort obligatorisk i undervisningen.

Herudover blev der taget hul på planlægningen af EU-OSHA kampagnen 2020 – 2021, som skal handle om, hvordan man forebygger arbejdsrelaterede skader (musculskeletal disorders, MSD´s) på børn og unge: ”MSD´s among future generation of workers”.

Alt i alt et spændende og interessant møde – og der kunne godt være brug for flere repræsentanter fra Danmark!  Pt er der kun mig (redaktøren af dette nyhedsbrev)…

Se mere om ENETOSH her: www.enetosh.net

UDDANNELSESRETNING
Alle