Fremtiden er i dine hænder

Fremtiden er i dine hænder

Branchemiljørådet for service- og tjenesteydelser (BAR Service) har lavet denne pjece til frisørskoleelever for at forebygge håndeksem.

Udgivet af

BAR Service- & Tjenesteydelser

UDDANNELSESRETNING
Omsorg, sundhed og pædagogik