Fiskeindustri

Fiskeindustri

Vejledning om arbejde i fiskeindustrien er udgivet af I BAR. Vejledningen angiver det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker skal være til stede ved arbejdsmiljø i fiskeindustrien.

Vejledningen sætter fokus på de arbejdsmiljøforhold, som er fremherskende i fiskeindustrien.

I forbindelse med hvert arbejdsmiljøforhold behandles mulige problemer, deres årsager og løsninger.

Se materialet

Fiskeindustri

UDDANNELSESRETNING
Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Teknologi, byggeri og transport