Faktaark om unge i restaurationsbranchen

Faktaark om unge i restaurationsbranchen

BFA Service-Turisme har udgivet faktaarket ”Unge i restaurationsbranchen”, som udførligt beskriver og giver gode råd om arbejdsgiverens risikovurdering, hvor de unge må arbejde – og hvor de ikke må, hvad de må arbejde med, hvornår og hvor mange timer, de må arbejde, oplæring og instruktion, tilsyn og opsyn.

15 – 18 årige unge har nu lov til at arbejde på serveringssteder, hvor der serveres alkohol, dog kun hvis disse betingelser er opfyldt:

– De unge skal være fyldt 15 år, og de skal have afsluttet 9. klasse

– De må arbejde på serveringssteder, hvor der serveres alkohol, hvis hovedformålet på stedet er servering af mad, og hvor udskænkningen af alkohol sker i forbindelse hermed, og hvor der er en begrænset risiko for, at de unge bliver udsat for at skulle håndtere alkoholpåvirkede personer.

 

 

UDDANNELSESRETNING
Alle, Kontor, handel og forretningsservice, Merkantile erhvervsuddannelser