Få fod på APV – i brugernes hjem

Få fod på APV – i brugernes hjem

En spørgeskemaundersøgelse fra BAR Social & Sundhed i 2002 viste, at APV i høj grad har forbedret arbejdsmiljøet og været med til at synliggøre og systematisere arbejdet.

Endvidere viste den, at man særligt på ældreområdet har mange erfaringer med APV i brugerens hjem, og at sikkerhedsgrupperne er omdrejningspunktet i APV-arbejdet.

Yderligere viser resultater, at det er vigtigt, at APV-arbejdet er planlagt og struktureret, så det tager højde for de specielle forhold og dilemmaer, som arbejdet i brugerens hjem indeholder.

Idekataloget indeholder forslag til, hvordan man konkret griber det an.

Udgivet af

BAR Social & Sundhed

UDDANNELSESRETNING
Omsorg, sundhed og pædagogik