Ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly

Ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly

Branchevejledningen fra BAR Service henvender sig til flymekanikere og deres arbejdsledere, arbejdsgivere og arbejdsmiljøorganisationer indenfor branchen militære fly. Vejledningen giver en beskrivelse af de ergonomiske forhold, årsager og belastninger og ikke mindst de forebyggende foranstaltninger, der kan anvendes for at undgå skader og gener.

Udgivet af

Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser

UDDANNELSESRETNING
Teknologi, byggeri og transport