DitArbejdsLiv.Nu

DitArbejdsLiv.Nu

Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning står bag formidlingssitet ”DitArbejdsLiv.Nu”. Det er et interaktivt site, hvor case-dilemmaspil og traditionel vidensformidling giver konkrete eksempler på problemer i det psykiske arbejdsmiljø og mulige måder at håndtere disse.

DitArbejdsLiv.Nu består af tre hoveddele:

Dilemmaspillet – test din reaktion er interaktivt og minder om en slags virtuelt brætspil. Det er opbygget som en række hverdagsdilemmaer, der relaterer sig til det psykiske arbejdsmiljø.

De enkelte dilemmaer er lavet som animerede scener med forskellige handlemuligheder, der afspejler, at der ingen ”rigtige” muligheder er, men at alle valg skaber reaktioner, fravalg og nye dilemmaer.

Formålet med denne tilgang er at gøre spilleren opmærksom på, at der oftest ikke en én skyldig person i en problematik vedrørende dårligt psykisk arbejdsmiljø, men at alle med deres handlinger har et ansvar. På den måde er det hensigten af skabe et refleksivt niveau hos spilleren, som kan bruges i læringsøjemed.

Sitet – personlige cases og historier fører spilleren frem og tilbage mellem spillet og virkelige cases og historier.

Casene er ordnet efter emne og reaktionsmønstre og er målrettet de unge selv. Historierne handler om alt fra mobning og chikane til overarbejde og håndtering af Facebook.

Formålet er at give de unge en oplevelse af, at de ikke er alene – at andre har prøvet noget lignende. De kan spejle sig i situationer og reaktionsmønstre og få idéer til at håndtere lignende problemer. Samtidig giver historierne mulighed for at diskutere dilemmaer og situationer fra virkelige hændelser.

Faglig viden om psykisk arbejdsmiljø er knyttet til spillet, og er baseret på forskningsmæssig viden og klinisk erfaring fra arbejdspsykologisk praksis. Denne del er specielt målrettet unge/nyansatte og undervisere i arbejdsmiljø.

Her præsenteres faglig viden om handlemuligheder og psykiske arbejdsmiljøtemaer, som fx grænsen mellem det personlige og det faglige. Sitet indeholder også viden om, hvor man kan få hjælp, plus links til andre aktører.

Besøg websitet her: www.ditarbejdsliv.nu

UDDANNELSESRETNING
7. - 9. klasse, 10. klasse og efterskoler, Erhvervsgrunduddannelsen, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hf, Hhx, Htx, Kontor, handel og forretningsservice, Kuu, Merkantile erhvervsuddannelser, Omsorg, sundhed og pædagogik, Pbe Produktionsskoleforløb, Stx/IB, Tekniske erhvervsuddannelser, Teknologi, byggeri og transport, Unge med særlige behov