Den vigtige oplæring – om unge og arbejdsmiljø i detailhandelen

Den vigtige oplæring – om unge og arbejdsmiljø i detailhandelen

BFA Handel har lanceret nyt materiale, som sætter fokus på de typiske forhold, som unge i detailhandelen skal kende til før de går i gang med deres arbejdsopgaver

Materialet består af en animeret instruktionsfilm, som den oplærings-og instruktionsansvarlige i butikken kan bruge til at komme omkring de områder, de unge arbejder med og i. Til filmen hører en tegning med oversigt over de forskellige arbejdsområder i butikken. Den kan bruges til dialogen om de unges arbejdsmiljø fx hvor er der gode forhold, og hvor er der forhold der kan forbedres.

Filmene kan bruges til at synliggøre vigtigheden af, at de unge får en god start og oplæring, men også at det har stor effekt at inddrage dem i arbejdsmiljøarbejdet – både for ledelsen og de unge selv. Herudover er der til filmene produceret to små teasere (spots), som kan bruges til at sætte spot på vigtigheden af de unges arbejdsmiljø