Den mobbefri zone

Den mobbefri zone

Denne vejledning fra BAR Social & Sundhed gennemgår mobningens mekanismer, herunder de tre grundlæggende roller – mobber, offer og tilskuer. Der er også fyldige afsnit om, hvordan de mobbefri zoner skabes, gode råd om kommunikation, og der er til sidst en række gode råd rettet til lederen og til den, der oplever mobning.

Vejledningen om Den mobbefri zone kan bruges sammen med styrkespillet, der er et spændende spil, som på en underholdende måde skaber dialog om arbejdspladsens sociale styrker.

Se materialet

Den mobbefri zone

Udgivet af

BAR Social & Sundhed

UDDANNELSESRETNING
7. - 9. klasse, 10. klasse og efterskoler, Erhvervsgrunduddannelsen, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hf, Hhx, Htx, Kontor, handel og forretningsservice, Kuu, Merkantile erhvervsuddannelser, Omsorg, sundhed og pædagogik, Pbe Produktionsskoleforløb, Stx/IB, Tekniske erhvervsuddannelser, Teknologi, byggeri og transport, Unge med særlige behov