Branchevejledning for Skorstensfejerarbejde

Branchevejledning for Skorstensfejerarbejde

Branchevejledningen fra BAR Service henvender sig til personer, der beskæftiger sig med skorstensfejerarbejde. Den er tænkt som et hjælpeværktøj og har særligt fokus på de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i branchen med henblik på at forebygge arbejdsskader samt reducere arbejdsmiljøbelastninger og arbejdsulykker.

Udgivet af

Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser

UDDANNELSESRETNING
Teknologi, byggeri og transport