Både og

Både og

Dette hæfte er opfølgning på værdsættende samtale 1 og bygger, ligesom det første hæfte, på erfaringer fra 12 arbejdspladser inden for social & sundhedsområdet. Arbejdspladserne har gennem godt to år udviklet deres arbejdsmiljø og deres ydelse gennem værdsættende samtale i projekt; et sundt arbejdsliv. Og de har opnået store resultater. Bedre samarbejde, bedre kvalitet i pleje, behandling og pædagogik, mindre udskiftning af medarbejdere, færre magtanvendelser, mere tilfredse brugere/klienter og større trivsel for blot at nævne nogle.

Hæftet præsenterer læserne for fire konkrete udviklingsprocesser, opsummerer de væsentligste erfaringer fra alle de 12 arbejdspladser og indeholder ni arbejdspapirer til dem, der får mod på selv at gå i gang.

Henvender sig til både ledere, medarbejdere og sikkerhedsorganisation/sU/MeD.

Se materialet

Både-og

Udgivet af

BAR Social & Sundhed

UDDANNELSESRETNING
Omsorg, sundhed og pædagogik