At arbejde i brugernes hjem

At arbejde i brugernes hjem

I denne vejledning fra BAR Social & Sundhed benyttes udtrykket ‘bruger’ om de ældre, sindslidende, udviklingshæmmede og syge, som har brug for professionel
støtte og hjælp. Ved arbejde i brugerens hjem forstås, at ansatte arbejder i en andens privatbolig eller en
bolig oprettet efter lov om almenboliger, som f.eks. bofællesskaber eller ældreboliger.

BAR social & sundhed finder det vigtigt, at både ledelse og ansatte er opmærksomme på dilemmaet mellem hensyn til brugerne og
hensynet til de ansattes arbejdsmiljø. Problemet har altid eksisteret i social & sundhedssektoren men vokser, når arbejde i brugernes
hjem bliver mere udbredt. Vejledningen handler ikke om de konkrete arbejdsmiljøproblemer såsom tunge løft, men om de dilemmaer i
arbejdet, der ikke er et entydigt svar på.

Udgivet af

BAR Social & Sundhed

UDDANNELSESRETNING
Omsorg, sundhed og pædagogik