At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem

I denne vejledning fra BFA Velfærd benyttes udtrykket ‘borger’ om de ældre, sindslidende, udviklingshæmmede og syge, som har brug for professionel støtte og hjælp. Ved arbejde i borgernes hjem forstås, at ansatte arbejder i en andens privatbolig eller en
bolig oprettet efter lov om almenboliger, som f.eks. bofællesskaber eller ældreboliger.

BFA Velfærd finder det vigtigt, at både ledelse og ansatte er opmærksomme på dilemmaet mellem hensyn til borgerne og hensynet til de ansattes arbejdsmiljø. Problemet har altid eksisteret i social- og sundhedssektoren, men vokser, når arbejde i borgernes hjem bliver mere udbredt.

Vejledningen handler ikke om de konkrete arbejdsmiljøproblemer såsom tunge løft, men om de dilemmaer i arbejdet, der ikke er et entydigt svar på.

Udgivet af

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

UDDANNELSESRETNING
Omsorg, sundhed og pædagogik