arbejdstrup.dk

arbejdstrup.dk

Landsorganisationen (LO) står bag det interaktive undervisningsmateriale Arbejdstrup, som kan bruges til undervisning i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering på 5.-7. klassetrin, hvor de især kan opfyldet fagets trinmål i forhold til at:

– Eleven skal kunne give eksempler på forskellige menneskers karriereforløb (efter 6. klassetrin)
– Eleven skal kunne beskrive forskellige erhverv i lokalområdet (efter 6. klassetrin)
– Eleven skal kunne beskrive sammenhængen mellem skolegang og senere beskæftigelse (efter 6. klasse)
– Eleven skal kunne udtrykke viden om sammenhænge mellem uddannelsesveje og erhvervsuddannelsesmuligheder (efter 6. klassetrin)
– Diskutere livskvalitet i forhold til familieliv, fritidsliv, udannelsesliv, arbejdsliv og samfundsliv (efter 6. klassetrin)

Det pædagogiske omdrejningspunkt i den interaktive by Arbejdstrup er at give eleverne mulighed for at være afsøgende og interaktive i deres tilegnelse af viden om arbejdslivet. Fælles for de udfordringer, som eleverne vil møde i Arbejdstrup, er, at de appellerer til både den kreative og den logisk-matematiske del af hjernen.

Prøv spillet

arbejdstrup.dk

Udgivet af

LO

UDDANNELSESRETNING
4. - 6. klasse