Arbejdsmiljøhåndbog for renhold og service

Arbejdsmiljøhåndbog for renhold og service

BAR Service giver med denne arbejdsmiljøhåndbog et redskab til arbejdsmiljøorganisationen på området Renhold og Service til brug for det daglige sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejde.

Renhold og Service afgrænses i denne udgivelse til indendørs arbejde med rengøring, catering og kontoropgaver som reception, kopiering, uddeling af post, mv.

Bogen indeholder en gennemgang af de væsentligste arbejdsmiljøforhold for området, angiver fakta, anviser veje og giver eksempler på løsninger.

Efter hvert afsnit er der anført henvisninger til lovgivning og yderligere inspirationsmateriale i form af vejledninger og links til relevante internethjemmesider.

Udgivet af

Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser

UDDANNELSESRETNING
Erhvervsgrunduddannelsen, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Kontor, handel og forretningsservice, Teknologi, byggeri og transport