Arbejdsmiljøhåndbog for ejendomsserviceområdet

Arbejdsmiljøhåndbog for ejendomsserviceområdet

Arbejdsmiljøhåndbog for vagter, udgivet af BAR Service, henvender sig til vagter, arbejdsgivere, arbejdsledere og arbejdsmiljøorganisationen i den del af vagtbranchen, der er omfattet af Lov om vagtvirksomhed.

Vagters hovedopgave er, at yde sikkerhed gennem beskyttelse af personer og ejendom. En meget vigtig del af dette arbejde er at forebygge skader eller tab ved ulykker, røveri, overfald, hærværk, brand, energispild etc.

Selv om der er forskellighed i arbejdsopgaverne, er mange arbejdsmiljøpåvirkninger af fælles karakter. Disse gennemgås i håndbogen, som giver forslag til gode løsninger.

Denne arbejdsmiljøhåndbog henvender sig til alle ansatte indenfor ejendomsserviceområdet og handler om arbejdsmiljø og sikkerhed. Den kan f. eks. anvendes, når der skal

  • oprettes sikkerhedsorganisation
  • planlægges indkøb af maskiner, kemiske stoffer og materialer
  • indrettes velfærdslokaler
  • anvendes personlige værnemidler
  • tilrettelægges arbejdeeller, når problemer med maskiner eller andet arbejde skal løses.
Udgivet af

Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser

UDDANNELSESRETNING
Teknologi, byggeri og transport