Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet i dansk landbrug er blevet bedre inden for de senere år. For at bevare denne tendens og udvikle et godt og endnu bedre arbejdsmiljø er det nødvendigt til stadighed at formidle den seneste viden på området. Derfor udgiver Landbrugsforlaget i samarbejde med Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord denne lærebog med titlen ”Arbejdsmiljø – sundhed, sikkerhed og arbejdsteknik”.

Med ”Arbejdsmiljø – sundhed, sikkerhed og arbejdsteknik”, som er udgivet af BAR Jord til Bord, får alle i landbruget et opdateret redskab, der giver gode råd om, hvordan man systematisk vurderer arbejdsmiljøet og håndterer de væsentligste forhold.

De vigtigste temaer inden for arbejdsmiljø i landbruget er støj, ulykker, kemi og biologi samt løft og arbejdsstillinger. Bogen peger på aktuelle forhold inden for disse områder og kommer med forslag til, hvordan man kan håndtere dem.

Det er vigtigt, at landmænd og medarbejdere trives på arbejdet. I bogen har det psykiske arbejdsmiljø således sit eget kapitel.

Kendskab til kroppens opbygning er essentielt, når uheld i forhold til fysiske arbejdsstillinger skal forebygges. Derfor indeholder bogen også et stort afsnit om menneskets krop.

Se materialet

Arbejdsmiljø

Udgivet af

BAR Jord til Bord

UDDANNELSESRETNING
Fødevarer, jordbrug og oplevelser