Arbejde ved computer

Arbejde ved computer

Vejledningen, som er udgivet af BAR Kontor, giver en god gennemgang af, hvordan man sørger for en hensigtsmæssig indretning og variation i arbejdsstillinger ved computerarbejde.

Vejledningen indeholder derudover en tjekliste, som giver godt overblik over arbejdsmiljøet ved skærmarbejdspladserne.

Den kan med fordel også anvendes i forbindelse med APV processen.

Udgivet af

BAR Privat Kontor og Administration

UDDANNELSESRETNING
Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hf, Hhx, Htx, Kontor, handel og forretningsservice, Merkantile erhvervsuddannelser, Omsorg, sundhed og pædagogik, Stx/IB, Tekniske erhvervsuddannelser, Teknologi, byggeri og transport