Ar og Mi på tur

Ar og Mi på tur

Fortællingerne om Ar og Mi er udviklet for at vise elever, at både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og undervisningsmiljø spiller en rolle i skolen.

Materialet, som er udgivet af BAR Undervisning & Forskning, lægger op til tværfaglig undervisning i klassen og på tværs af klasser, herunder samordnet indskoling. Der er mulighed for differentiering i det faglige niveau. I kufferten er der hæfter/bøger, spil og remedier til tre materialesæt, samt en lærervejledning.

Kufferten indeholder:

Materialesættet Ar og Mi i skolen – som behandler temaer indenfor både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Bl.a. elevernes samarbejde, kammeratskab, samværsregler, arbejdsstillinger, indretning af lokaler og skole, samt indeklima.

Spillet Ar & Mi og troldeskolen – Et spil hvor skolens yngste elever skal føre troldebørnene Ar og Mi og deres venner langs en rute gennem troldeskoven ud til søen, hvor deres nye skole skal indvies. Materialesættet indeholder spilleplader, små troldespillebrikker, terning samt overraskelseskort og opgavekort i to “læseniveauer”. Fire hold med op til seks deltagere på hvert kan spille samtidig.

Tre nye historier om Ar & Mi og deres venner Miv og Mav, Stubbi og Trul – som har deres hyr med heksen Snut. Historierne er bygget op omkring arbejdsmiljøtemaerne indeklima, drilleri, og støj. Bøgerne kan bruges i danskundervisningen for skolens yngste elever – til oplæsning, oplevelseslæsning og læsetræning, hvor elevernes læselyst og –interesse stimuleres. Hver af de tre oplæsningsbøger er på 16 sider i Big Book-format. Dertil hører der tre små bøger, som eleverne kan låne og læse selv.

En lærervejledning – med forslag til undervisningsforløb inkl. spil, lege og forsøg, som knytter an til oplevelser og læring knyttet til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt kopiark til eleverne. Indeholder et væld af idéer til at inddrage lege, forsøg og eksperimenter i undervisningen. Indeholder mere end 100 A4-sider, heraf er halvdelen til brug ved lærerens forberedelse, halvdelen er opgave- og kopiark til eleverne.

Prisen tillægges ekspeditionsgebyr, samt fragt på kr. 112,50 pr. sæt.

Gå til siden om Ar og Mi

Ar og Mi på tur - hjemmeside

Udgivet af

BAR Undervisning & Forskning

UDDANNELSESRETNING
0. - 3. klasse