Artikel

BAR BA banner web

På erhvervsskolerne udvikler de arbejdsmiljøværktøjer til lærlinge i byggebranchen

I regi af BAR Bygge & Anlæg´s Lærlingeprojekt er der udviklet nye værktøjer, som kan give lærlinge en bedre forståelse af, hvordan man sikrer et godt arbejdsmiljø

Alt for mange lærlinge i bygge- og anlægsbranchen kommer til skade. Derfor er der behov for en målrettet indsats fra alle, der er involverede i uddannelsen: praktikvirksomheder, erhvervsskoler og uddannelsesudvalg.

I forbindelse med handleplan ”Knæk Kurven” har BAR Bygge og Anlæg som en del af ”Lærlingeprojektet” sammen med faglærere og ledelse på landets erhvervsskoler udviklet undervisningsmateriale, som kan styrke indsatsen på skolerne, både på grundforløb og på hovedforløb.

Temaerne for de fem værktøjer er: (1) Arbejdspladsvurdering (APV), (2) Lærlinges arbejdsmiljørepræsentanter, (3) Risikovurdering, (4) Ugentlig arbejdsmiljødrøftelse og (5) Sikkerhedsrundering. Materialerne kan enten bruges i sammenhæng eller individuelt, og de tager udgangspunkt i velkendte og afprøvede metoder, der bruges i byggevirksomheder. De er udviklet og afprøvet i samarbejde med faglærere og lærlinge landet over.

Lærlingeindsatsen har været i kontakt med samtlige erhvervsskoler i Danmark, og de fleste har været involveret i processen, dog i varierende grad. Indsatsen er nu afsluttet og evalueret.

Ifølge evalueringen mener lærere, som i forvejen er uddannede og kan undervise på AM-uddannelsen på hovedforløbene, ikke, at de har fået ret meget ny viden, primært fordi de i forvejen har pligt til at gennemgå de begreber, materialerne dækker, i forbindelse med deres arbejdsmiljøundervisning.  Til gengæld har de fået nye redskaber, de kan bruge i deres undervisning.

Undervisere, som ikke har reelle kompetencer til at undervise i arbejdsmiljø, vurderer derimod, at de nu leverer en langt mere kvalificeret undervisning end tidligere, idet materialerne netop er udviklet til den “fag faglige” undervisning.

Alle lærere er glade for materialet, især fordi det er let tilgængeligt og let at bruge i undervisningen.

Se materialet her