Artikel

Om ambassadørnetværket

På social- og sundhedsskolerne, hvor rigtig mange unge bliver uddannet til jobs i sundhedssektoren, findes der et netværk af undervisere, som arbejder for styrkelse af undervisningen i arbejdsmiljø.

Det er Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, som har etableret ”Ambassadørnetværket”, som det kaldes, og BAR SoSu står også for driften af netværket.

En af netværksdeltagernes fornemste opgave er at inspirere deres kolleger på skolerne til at lade arbejdsmiljø indgå naturligt i den almindelige undervisning i alle fag.

Til inspiration har ambassadørerne og BAR SoSu i fællesskab udviklet og udgivet undervisningsmaterialet “Det gode arbejdsliv”. Det består af idéer til undervisningen samt beskrivelse af relevante undervisningsmaterialer. Idéerne er beskrevet, så de enten kan indgå i undervisningen direkte eller blot fungere som inspiration til at opfinde nye måder at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på. Materialet tager hensyn til undervisningsplanerne og kræver ikke ekstra tid for at opfylde pensum. Tværtimod kan man som underviser integrere arbejdsmiljø i dit eget fag ved at anvende idekatalogets øvelser og materialer.

Se mere om netværket og materialerne her.