Artikel

Vold-skoleskema

Nyt undervisningsmateriale til undervisning i arbejdsmiljø

Der er især tre faktorer, som er vigtige for en god start på arbejdslivet: En grundig oplæring, nødvendig feedback og at indgå i fællesskabet.

Der er meget nyt, de unge skal lære den første tid på arbejdsmarkedet, og de skal vide, at arbejdspladsen bærer ansvaret for et godt arbejdsmiljø, men at der også er noget, de selv kan gøre, og der er noget, andre kan hjælpe dem med.

Det er udgangspunktet for et nyt undervisningsmateriale om arbejdsmiljø, som Videncenter for Arbejdsmiljø har udarbejdet i samarbejde med LO, DA, KL, Lederne, Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljørådet.

Materialet er udviklet til en række konkrete arrangementer på erhvervsskoler (tekniske skoler og sosu-skoler) i forbindelse med afholdelse af EU´s arbejdsmiljøuge i uge 43/2017, men kan med fordel også bruges på andre erhvervsskoler og på de ældste klassetrin i grundskolen og 10. klasse.

I undervisningsmaterialet sættes der fokus på:

Oplæring: Få den instruktion, du har brug for, så du bliver dygtig, sund og sikker på dit nye job. Bed gerne om ekstra hjælp og vær ikke bange for at spørge

Feedback: Skaf den tilbagemelding, du har brug for, så du hele tiden forbliver dygtig, sikker og sund i jobbet, også når du møder nye og udfordrende opgaver

Fællesskab: Bidrag, lær af og vær konstruktiv kritisk over for arbejdskulturen samt få de sunde og sikre vaner med fra starten

Materialet er rettet til grundforløb 1 på erhvervsskolerne og består af en PPT til skolens egen klasseundervisning, en PPT til et fællesmøde på skolen, samt inspirationsspørgsmål til en Kahoot-quiz, man kan lave i klassen

Materialet er lagt på EMU – Danmarks Læringsportal og kan findes her:

https://www.emu.dk/modul/materiale-til-undervisning-i-arbejdsmiljø-på-grundforløb-1