Artikel

Ungmedjob gymnasier

Nyt undervisningsmateriale til gymnasierne om unges arbejdsmiljø

Nyt undervisningsmateriale til gymnasierne om unges arbejdsmiljø

Af en ungdomsårgang vælger 3 ud af 4 en gymnasial uddannelse, og mange af dem er samtidig unge fritidsjobbere. Derfor er det vigtigt, at de kender til arbejdsmiljø.

De fleste unge fritidsjobbere i gymnasiealderen arbejder i supermarkeder og hos købmænd, i cafeer og på restauranter, bagerier og konditorier, sommerlande og turistattraktioner.

Fra arbejdsmiljøområdet peges der især på problemer med for mange unge, der arbejder i længere tid, end de må, ikke får de pauser, de har krav på, de løfter og skubber for meget, ligesom de mangler instruktion i, hvordan man undgår arbejdsulykker.

På baggrund af alt dette er der derfor udarbejdet nyt undervisningsmateriale til elever i de gymnasiale uddannelser. Materialet lanceres i uge 43 som en del af den årlige EU-arbejdsmiljøkampagne. Det er udarbejdet af Videncenter for Arbejdsmiljø.

Undervisningsmaterialet bygger på erfaringer, der er gjort med materialet til grundskolen (beskrevet i Ungmedjob Nyhedsbrev nr. 1, 2019) samt erfaringer med materialerne fra Ungdommens Folkemøde i september 2019 (beskrevet i Ungmedjob´s Nyhedsbrev 2, 2019) .

Det består af en PowerPointPræsentation til klassen samt en kort lærervejledning. Præsentationen afsluttes med en Kahoot og anslås at vare 2 lektioner.

Slidene beskriver dilemmaer, de unge skal tage stilling til og giver generel viden om arbejdsmiljø (især for unge). Til slidene hører der et kommentarfelt til læreren, som giver viden om lovgrundlag, praktiske løsninger, supplerende oplysninger og materialer m.v.

Da ”arbejdsmiljø” ikke er et obligatorisk fag eller emne i alment gymnasium, opfordres underviserne til at integrere emnet arbejdsmiljø i de enkelte fag, hvor det falder naturligt, fx i dansk, samfundsfag og historie.

Arbejdsmiljø kan også indgå i forløb, der tilrettelægges på den enkelte institution i arbejdet med almene studiekompetencer (jf. ”Skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer. Vejledning til lov og bekendtgørelse” august 2019).

Find undervisningsmaterialet her