Artikel

restaurantbranchen

Nye regler for unge i restaurationsbranchen

15 – 18 årige unge har nu lov til at arbejde på serveringssteder, hvor der serveres alkohol

Det er dog kun lovligt at ansætte unge under 18 år, hvis disse betingelser er opfyldt:

– De unge skal være fyldt 15 år, og de skal have afsluttet 9. klasse

– De må arbejde på serveringssteder, hvor der serveres alkohol, hvis hovedformålet på stedet er servering af mad, og hvor udskænkningen af alkohol sker i forbindelse hermed, og hvor der er en begrænset risiko for, at de unge bliver udsat for at skulle håndtere alkoholpåvirkede personer.

De unge må arbejde med

– Afrydning

– Opdækning

– Rengøringsarbejde

– Modtagelse af bestillinger

– Servering af alkohol, når dette sker i forbindelse med servering af mad og under opsyn af personer over 18 år med den fornødne indsigt i arbejdet

BFA Service-Turisme har udgivet faktaarket ”Unge i restaurationsbranchen”, som udførligt beskriver og giver gode råd om arbejdsgiverens risikovurdering, hvor de unge må arbejde – og hvor de ikke må, hvad de må arbejde med, hvornår og hvor mange timer, de må arbejde, oplæring og instruktion, tilsyn og opsyn.

Find faktaarket her:

https://bfa-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Hotel/Faktaark-om-unge-i-restaurationsbranchen.pdf