Artikel

Billede4

Ny vejledning fra BAR Kontor om Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet

Det er vigtigt, at unge får en god og sikker start på arbejdslivet og fra start får tillært sig en sikker adfærd, så ulykker og nedslidning undgås, mener man hos BAR Kontor.

Som arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på, når man har ansat unge under 18 år, da der er særlige regler for at beskytte de unge på arbejdsmarkedet.

Vejledningen ”Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet” beskriver de arbejdsmiljøregler, man skal være opmærksom på. Desuden indeholder vejledningen en tjekliste, man kan bruge ved instruktion af unge, herunder hvad de unge må løfte, de særlige regler for arbejdstider for unge under 18 år, og hvad de må beskæftige sig med.

Download vejledningen her