Artikel

Ændringer på strukturen for erhvervsuddannelserne fra august 2015

Strukturen for erhvervsuddannelsernes opbygning ændres fra august 2015. Det betyder også ændringer på Ungmedjob.dk.     

Til august ændres den måde, erhvervsuddannelserne er opbygget på: Hvor der tidligere var 12 indgange, opereres der nu med følgende 4 hovedområder: Omsorg, sundhed og pædagogik, Kontor, handel og forretningsservice, Fødevarer, jordbrug og oplevelser samt Teknologi, byggeri og transport.

Det er i starten af uddannelserne (grundforløbet), at ændringerne slår igennem, dog er der på visse uddannelser også ændringer på hovedforløbet. Efter endt erhvervsuddannelse (afsluttet hovedforløb) ender de unge op med de ”sædvanlige” 104 uddannelser og 300 trin eller specialer.

Ændringerne får konsekvenser for opbygningen af den del af Ungmedjob.dk, hvor underviserne klikker sig ind på uddannelsesområderne og får præsenteret eksempler på undervisningsmaterialer. Sitet vil blive tilrettet inden august 2015.