Artikel

undervisningsmateriale-ungmedjob

Nyt undervisningsmateriale om fritidsjobberes arbejdsmiljø

Mere end 100.000 unge i Danmark mellem 13 og 17 år har fritidsjob. Derfor har BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø udviklet et nyt undervisningsmateriale.

Rigtig mange unge stifter bekendtskab med arbejdsmarkedet via fritidsjobs. Hos BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø mener man, at det er vigtigt, at unge tidligt, helst allerede i grundskolen, bliver bekendt med arbejdsmiljøbegrebet og kan forholde sig til deres eget arbejdsmiljø.

Styregruppen for Ungmedjob, som er et fælles projekt for de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA), har derfor udarbejdet nyt undervisningsmateriale. Det er let at gå til for undervisere i de ældste klasser i grundskolen, 10. klasse og ungdomsuddannelserne.

Materialet består af en power point præsentation, som er inddelt i følgende afsnit: Status på fritidsjobbere, Video-oplæg, Cases fra det virkelige liv, Hvad er arbejdsmiljø og hvem har ansvaret, Regler for unge under 18 år, Specielle regler for 13 – 14-årige og undervisningspligtige.

Materialet er opbygget så der veksles mellem fakta, dialog, oplæg, cases, diskussioner og refleksioner. Det afsluttes med en Kahoot, hvor elevernes viden om arbejdsmiljø på en sjov og underholdende måde bliver udfordret.

Præsentationen er anslået til at vare 2 lektioner. Hent præsentationen her.