Artikel

Mere arbejdsmiljø i undervisningen i servicefagene

Mere arbejdsmiljø i undervisningen er vigtig.

På kort sigt handler det om at give unge en tryg og sikker start på arbejdsmarkedet. På langt sigt handler det om at skabe en arbejdspladskultur, som fremmer sundhed, sikkerhed og trivsel.

Der findes meget materiale om arbejdsmiljø – så meget, at det kan være svært og tidskrævende som underviser at orientere sig og finde det rigtige.

BAR Service har etableret en digital indgang til de materialer, der er bedst egnede til undervisningsbrug for lærere, som uddanner kommende frisører, gastronomer, tjenere, receptionister og serviceassistenter. Altså på erhvervsuddannelsesindgangene: Mad til mennesker, Krop & stil og Bruger- og bygningsservice.

Materialerne og idéerne er delt op efter de ministerielle kompetencemål på grundforløb og hovedforløb. Se indgangen her: www.bar-service.dk/undervisning