Stu (Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov)

Stu (Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov)

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (stu) er tilrettelagt for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, fx unge udviklingshæmmede.

Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år og indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner.

Se om uddannelsen her: https://www.ug.dk/uddannelser/andreungdomsuddannelser/ungdomsuddannelse-unge-med-saerlige-behov

Børn og unge skal tidligt stifte bekendtskab med arbejdsmiljø, så de bliver i stand til at medtænke det i deres hverdagsliv – både hjemme og på uddannelsesstedet – og senere i deres videre uddannelsesliv og i arbejdslivet.
Målet er at betragte fysisk og psykisk arbejdsmiljø som et både personligt og kollektivt anliggende. Arbejdsmiljøundervisningen skal udstyre eleverne med “arbejdsmiljøbriller”, så de lærer at se arbejdsmiljøproblemerne og de risici, der er forbundet med dem, så deres opmærksomhed er skærpet ved mødet med erhvervslivet. Målet med hele indsatsområdet er at forebygge arbejdsskader hos børn og unge.

Hos BAR m.fl. findes der materialer (hæfter, bøger, film, hjemmesider, spil, plakater m.v.), som med fordel kan bruges i undervisningen.

Klik på illustrationerne til højre og se, hvad materialerne indeholder

 

Hvis_uheldet_er_ude2 (1)

Hvis uheldet er ude!

Hvis uheldet er ude!

7. - 9. klasse, 10. klasse og efterskoler, Erhvervsgrunduddannelsen, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hf, Hhx, Htx, Kontor, handel og forretningsservice, Kuu, Merkantile erhvervsuddannelser, Omsorg, sundhed og pædagogik, Pbe Produktionsskoleforløb, Stx/IB, Tekniske erhvervsuddannelser, Teknologi, byggeri og transport, Unge med særlige behovZoomView
DitArbejdsliv forside

DitArbejdsLiv.Nu

DitArbejdsLiv.Nu

7. - 9. klasse, 10. klasse og efterskoler, Erhvervsgrunduddannelsen, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hf, Hhx, Htx, Kontor, handel og forretningsservice, Kuu, Merkantile erhvervsuddannelser, Omsorg, sundhed og pædagogik, Pbe Produktionsskoleforløb, Stx/IB, Tekniske erhvervsuddannelser, Teknologi, byggeri og transport, Unge med særlige behovZoomView
gravidmedjob

Gravid med job

Gravid med job

Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hf, Hhx, Htx, Kontor, handel og forretningsservice, Merkantile erhvervsuddannelser, Omsorg, sundhed og pædagogik, Pbe Produktionsskoleforløb, Stx/IB, Tekniske erhvervsuddannelser, Teknologi, byggeri og transport, Unge med særlige behovZoomView
forebygulykkerunge

Forebyg Ulykker

Forebyg Ulykker

Erhvervsgrunduddannelsen, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Pbe Produktionsskoleforløb, Tekniske erhvervsuddannelser, Teknologi, byggeri og transport, Unge med særlige behovZoomView