Tekniske erhvervsuddannelser

Tekniske erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen (eux) kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. På den måde opnår man både erhvervskompetence og generel studiekompetence på niveau med en hf.

Et eux-forløb på de tekniske uddannelser består af et grundforløb og et hovedforløb. Følgende 32 tekniske erhvervsuddannelser udbydes som eux-forløb.

 • Anlægsgartner
 • Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
 • Automatik- og procesuddannelsen
 • Bager og konditor
 • Bygningsmaler
 • Data- og kommunikation
 • Dyrepasser
 • Elektriker
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
 • Ernæringsassistent
 • Greenkeeper
 • Industriteknikeruddannelsen
 • Laboratorietandtekniker
 • Landbrugsuddannelsen
 • Lastvognsmekaniker
 • Maskinsnedker
 • Murer
 • Personvognsmekaniker
 • Procesoperatør
 • Produktionsgartner
 • Skiltetekniker
 • Skov- og naturtekniker
 • Smedeuddannelsen
 • Snedker
 • Stenhugger
 • Teknisk isolatør
 • Træfagenes byggeuddannelse
 • Vognmaler
 • Væksthusgartner
 • Værktøjsuddannelsen
 • Vvs-energiuddannelsen.

Uddannelserne indeholder krav til eleverne om kundskaber og færdigheder, som kan relateres til arbejdsmiljøet. Det er derfor vigtigt, at der undervises i arbejdsmiljø gennem hele uddannelsesforløbet – gerne integreret i fagene på de forskellige trin.

De fører til jobs, som hører ind under Branchearbejdsmiljørådene (BAR): ): BAR Bygge og Anlæg  , Industriens BAR , BAR Service og Tjenesteydelser , Grafisk BAR , BAR Kontor .og BAR Transport og Engros.

Hos BAR m.fl. findes der materialer (hæfter, bøger, film, hjemmesider, spil, plakater m.v.), som med fordel kan bruges i undervisningen – alene eller som supplement til grundbøgerne.

Klik på illustrationerne til højre og se, hvad materialerne indeholder.

 

Hvis_uheldet_er_ude2 (1)

Hvis uheldet er ude!

Hvis uheldet er ude!

7. - 9. klasse, 10. klasse og efterskoler, Erhvervsgrunduddannelsen, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hf, Hhx, Htx, Kontor, handel og forretningsservice, Kuu, Merkantile erhvervsuddannelser, Omsorg, sundhed og pædagogik, Pbe Produktionsskoleforløb, Stx/IB, Tekniske erhvervsuddannelser, Teknologi, byggeri og transport, Unge med særlige behovZoomView
DitArbejdsliv forside

DitArbejdsLiv.Nu

DitArbejdsLiv.Nu

7. - 9. klasse, 10. klasse og efterskoler, Erhvervsgrunduddannelsen, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hf, Hhx, Htx, Kontor, handel og forretningsservice, Kuu, Merkantile erhvervsuddannelser, Omsorg, sundhed og pædagogik, Pbe Produktionsskoleforløb, Stx/IB, Tekniske erhvervsuddannelser, Teknologi, byggeri og transport, Unge med særlige behovZoomView
gravidmedjob

Gravid med job

Gravid med job

Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hf, Hhx, Htx, Kontor, handel og forretningsservice, Merkantile erhvervsuddannelser, Omsorg, sundhed og pædagogik, Pbe Produktionsskoleforløb, Stx/IB, Tekniske erhvervsuddannelser, Teknologi, byggeri og transport, Unge med særlige behovZoomView
Facebook-bg

Facebook

Facebook

7. - 9. klasse, 10. klasse og efterskoler, Erhvervsgrunduddannelsen, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hf, Hhx, Htx, Kontor, handel og forretningsservice, Kuu, Merkantile erhvervsuddannelser, Omsorg, sundhed og pædagogik, Pbe Produktionsskoleforløb, Stx/IB, Tekniske erhvervsuddannelser, Teknologi, byggeri og transportZoomView
syg_af_stress

Syg af stress

Syg af stress

Erhvervsgrunduddannelsen, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hf, Hhx, Htx, Merkantile erhvervsuddannelser, Omsorg, sundhed og pædagogik, Stx/IB, Tekniske erhvervsuddannelser, Teknologi, byggeri og transportZoomView
styrkespillet

Styrkespillet

Styrkespillet

Erhvervsgrunduddannelsen, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hf, Hhx, Htx, Kontor, handel og forretningsservice, Kuu, Merkantile erhvervsuddannelser, Omsorg, sundhed og pædagogik, Pbe Produktionsskoleforløb, Stx/IB, Tekniske erhvervsuddannelser, Teknologi, byggeri og transportZoomView
Arbejde-ved-computer

Arbejde ved computer

Arbejde ved computer

Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hf, Hhx, Htx, Kontor, handel og forretningsservice, Merkantile erhvervsuddannelser, Omsorg, sundhed og pædagogik, Stx/IB, Tekniske erhvervsuddannelser, Teknologi, byggeri og transportZoomView
forebygulykkerunge

Forebyg Ulykker

Forebyg Ulykker

Erhvervsgrunduddannelsen, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Pbe Produktionsskoleforløb, Tekniske erhvervsuddannelser, Teknologi, byggeri og transport, Unge med særlige behovZoomView