4. – 6. klasse

4. – 6. klasse

I folkeskoleloven indgår “arbejdsmiljø” i de centrale kundskabs- og færdighedsområder i en række fag, herunder “Uddannelse og job”, som er et obligatorisk emne.

Undervisningen i “Uddannelse og job” skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der lægges op til tværfaglig og projektorienteret undervisning.

Mål, læseplan og vejledning findes her

I kompetenceområdet arbejdsliv er færdigheds- og vidensmålene beskrevet under overskrifterne; arbejdsvilkår, arbejdsmarked samt arbejdsliv. Undervisningen kan tilrettelægges som et sammenhængende forløb, der går på tværs af disse og dermed lede frem til, at eleverne kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere.

Vejledning for faget ”Uddannelse og job”

Fra læseplanen

 

De grundlæggende idéer er, at

  • gode arbejdsmiljøvaner og arbejdsmiljøholdninger bør grundlægges i skolen
  • børns og unges evner til konstruktivt at indgå i sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal udvikles tidligt i uddannelsessystemet

 

Arbejdsmiljø i undervisningen

Børn og unge skal tidligt stifte bekendtskab med arbejdsmiljø-/undervisningsmiljøbegrebet – i skolen kaldes det “undervisningsmiljøet”, i fritidsjobbet og på arbejdspladsen “arbejdsmiljøet” – så de bliver i stand til at medtænke det i deres hverdagsliv – både hjemme og i skolen – og senere i deres videre uddannelsesliv og i arbejdslivet.
Målet er at betragte fysisk, æstetisk og psykisk undervisningsmiljø samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø som et både personligt og kollektivt anliggende. Arbejdsmiljøundervisningen skal udstyre eleverne med “arbejdsmiljøbriller”, så de lærer at se arbejdsmiljøproblemerne og de risici, der er forbundet med dem, så deres opmærksomhed er skærpet ved mødet med erhvervslivet. Målet med hele indsatsområdet er at forebygge arbejdsskader hos børn og unge.

Sorry, no posts matched your criteria.