Artikel

Lærlingeprojektet – øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen

Alt for mange lærlinge og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. De mange ulykker skyldes ikke mindst, at lærlinge og nyansatte håndværkere ikke har tilstrækkeligt kendskab til sikre arbejdsmetoder, selv om ”arbejdsmiljø” indgår i erhvervsskolernes samlede undervisningsforløb. Dette er baggrunden for ”lærlingeprojektet”.

I perioden 2013 – 2015 gennemføres en målrettet indsats på de erhvervsskoler og praktikcentre, der udbyder bygge- og anlægsuddannelser, og overfor de godkendte praktiksteder.

Indsatsen skal sikre

  • at sikkerhed fremover integreres bedre i branchens erhvervsuddannelser og -praktik
  • at sikkerhed bliver mere udtalt i den almindelige faglige undervisning, og at faglærerne er sig deres ansvar bevidst
  • at der etableres en bedre kommunikation om sikkerhed mellem skolerne og praktikstederne
  • at mestre og svende bliver mere motiveret til at lægge større vægt på god sikkerhedskultur i oplæringen af lærlinge
  • at lærlingene får en dybere indsigt i en sikker adfærd på lige for med håndværksmæssig kunnen og en forståelse af sammenhængen mellem disse to elementer
  • at lærlinge i højere grad lærer at se farlige eller usikre arbejdssituationer, og at de kan sige fra

 

Der gennemføres en bred vifte af aktiviteter: Netværksmøder, lokale handlingsplaner, indsamling af og information om de gode eksempler fra praktikvirksomheder og -centre, lokal informationsindsats og oprettelse af en hjemmeside, som skal informere om projektets aktiviteter og resultater og til fælles videns- og erfaringsudveksling. Se om projektet her.