Artikel

Hjørring

Job og uddannelse på skemaet for alle klasser i Hjørring Kommune

 

Ny strategi for læring om job og uddannelse i Hjørring Kommune giver plads til målrettet undervisning i arbejdsmiljø

En helt ny ungestrategi i Hjørring Kommune sætter job og uddannelse på skoleskemaet fra 0. til 9. klasse. 25 timer om året og gerne fordelt på temadage. Den obligatoriske erhvervspraktik i de større klasser genindføres, og skoler og erhvervsliv skal at arbejde tættere sammen om at få de unge til at blive i kommunen.

Som mange andre kommuner har Hjørring nemlig problemer med at holde på de unge. Især de 20 – 29-årige flytter i stort tal fra området for at uddanne sig, og kun 15 procent vender tilbage igen.

For at afhjælpe dette skal eleverne allerede i folkeskolen møde mere praksisfaglighed og have et bedre grundlag for valg af ungdomsuddannelse. Dette skal ske gennem mere Åben Skole, styrket karrierelæring, mere erhvervspraktik og innovation samt styrket uddannelsesparathed.

Undervisning i Job og Uddannelse, herunder i arbejdsmiljø, handler ikke om, at børn skal begynde at planlægge deres uddannelsesvalg allerede i O. klasse, men at give børnene kompetencer til at vælge. Det er etableret et styrket og forpligtende samarbejde mellem grundskoler og virksomheder, ungdomsuddannelser og kulturinstitutioner. Karrierelæringsvejledere og praktikkoordinatorer er ansat på alle folkeskoler til at hjælpe indsatsen godt i gang.

Og netop derfor kontaktede Jørgen Jensen ophavsmageren  til Ar og Mi konceptet med en invitation til at komme og præsentere Troldekufferten. Jørgen Jensen er karrierelæringsvejleder og ansat til at styre skoleindsatsen i Hirtshals.  Invitationen blev modtaget med glæde, og bilen blev stoppet med troldekasser, som nu er fordelt på alle skolerne i kommunen.

Ved samme lejlighed blev lærerne/karrierelæringsvejlederne/praktikkoordinatorerne introduceret til det ny materiale om unge fritidsjobbere fra Ungmedjob-projektet samt andre materialer, som er beskrevet i materialebanken på www.ungmedjob.dk

Se mere om Hjørring initiativerne her