Artikel

Interview med Anne Rasmussen – underviser på SoSu-skolen i Nykøbing Falster og ambassadør for arbejdsmiljøundervisning

anne_rasmussen“Jeg har altid været optaget af arbejdsmiljø, sundhed og motion, så da ledelsen spurgte mig, om jeg ville være med i ambassadørnetværket sagde jeg ja,” fortæller Anne Rasmussen, underviser på SoSu-Skolen Nykøbing Falster.
“Jeg har arbejdet en del med arbejdsmiljø i et tidligere job, så det er et område, der altid har haft min interesse og som jeg har beskæftiget mig med.”

Anne Rasmussen er en af de 14 ambassadører, der er med i BAR SoSus ambassadørnetværk. Hun har været med stort set fra starten og er ikke i tvivl om, at netværket har en vigtig funktion i hendes arbejdsliv.

Et frirum – plads til tanker og videndeling
“For mig er ambassadørnetværket et frirum, et sted hvor jeg har tid til at tænke nogle tanker igennem så der rent faktisk bliver igangsat nogle tiltag. Når man mødes med andre for konkret at snakke om arbejdsmiljø, sundhedsfremme og sådanne emner, som vi tager op i netværket, så er der pludselig plads til, at løse tanker og ideer får lov at vokse.
Jeg får noget ud af at mødes med kolleger fra andre skoler der også interesserer sig for de her ting, og jeg får noget ud af at høre, hvad de andre ambassadører fortæller.”

Den personlige kontakt og introduktion til værktøjer
“En anden vigtig ting i forhold til netværket er”, bemærker Anne Rasmussen, “at det har givet mig en bedre adgang til de værktøjer, som BAR SoSu udvikler. En ting er at gå på nettet og så selv gå i gang med at finde ud af, hvad det her går ud på. Noget andet er at få det præsenteret af Susanne Ulk (netværks-koordinator, red.) og få det afprøvet, så man kan få svar på de spørgsmål, der dukker op. Det at have en personlig kontakt betyder noget.”
Her henviser Anne særligt til pusterumsøvelserne, som nu er blevet en fast bestanddel i hendes undervisning.
(Se Undervisningsmaterialemappen “Det gode arbejdsliv” på Arbejdsmiljøweb)

“Ting tager tid, og i starten var der da elever, der var skeptiske over for øvelserne. Men i år har jeg haft elever, der aktivt har efterspurgt dem!” fortæller Anne Rasmussen.
Hun understreger, at arbejdsmiljø og sundhedsfremme er noget, som det tager tid at integrere blandt både elever og andre undervisere. Man kan ikke lave en revolution fra den ene til den anden dag. Men der er hele tiden små skridt fremad, så udviklingen går i den rigtige retning.

Sundhedscafe – undervisning på tværs
Udover pusterumsøvelser i sin egen undervisning har Anne været primus motor i at oprette en sundhedscafe på SoSu-skolen i Nykøbing Falster. En gang om måneden bryder klasserne op og mødes på tværs omkring et relevant sundhedsemne. Det kan være diabetes eller arbejdsmiljø helt generelt. Der kan komme oplægsholdere udefra for at give andre vinkler på emnet, og eleverne har taget godt imod ideen om sundhedscafeen.

“Det er klart, at det kræver planlægning for at det skal blive godt. Hvis der ikke er styr på det, brokker eleverne sig eller er ikke særligt interesserede. Men når det fungerer, er det en anden måde at give noget viden videre på. Også i forhold til dem selv og ikke kun til borgerne, de skal ud og arbejde med, når de er færdiguddannede”, siger Anne Rasmussen.
“Vi sætter nogle processer i gang, så de kan ændre på deres egen sundhed.”

Rygning og overvægt er store problemstillinger hos elever på social- og sundhedsuddannelserne, og det er ikke noget, man sådan lige ændrer på. Derfor arbejder Anne Rasmussen også fået indført to timers motion om ugen på skolen.

Nu er vi to!
De fleste skoler har en enkelt ambassadør, hvis opgave det så er at få videreformidlet ideer, redskaber og viden til resten af lærestaben. Men på SoSu-skolen i Nykøbing Falster har ledelsen sagt god for, at en kollega også kan blive ambassadør.

“Det rykker at være to – at kunne samarbejde og dele opgaverne. At vi er to betyder, at der hele tiden er kog i gryden, det hele afhænger ikke af én person,” fortæller Anne Rasmussen.
“Vi har for eksempel planlagt pædagogisk rådsmøde med fokus på det gode arbejdsliv. Her vil vi bruge og gennemgå nogle af eksemplerne fra mappen “Det Gode Arbejdsliv” for at få materialet vist til og afprøvet med de andre lærere.”

Mappen er en samling af gode øvelser til brug i arbejdsmiljøundervisningen som netop ambassadørnetværket har været med til at udvikle. Her sættes der fokus på gode, konkrete og lettilgængelige øvelser, der skal gøre det nemmere at undervise i arbejdsmiljø. Man kan finde og downloade øvelserne her.

Det giver mening at være med
For Anne Rasmussen giver det god mening at bruge tid og ressourcer på at være med i ambassadørnetværket.
“Det der gør netværket til noget særligt er, at det er BAR SoSu, der står for det. Det betyder, at vi hele tiden bliver opdateret, så vi kan være oppe på mærkerne i forhold til ny viden. Det betyder, at vi kan udvikle os hele tiden. Og det giver altså mening at sparre med andre, der også går med de samme tanker, ideer og problemstillinger som en selv”, understreger Anne Rasmussen.

“Vi skal blive ved!”
På spørgsmålet om, hvad fremtiden skal indeholde for netværket er svaret tydeligt: “vi skal blive ved”. Det er det vedholdende arbejde med arbejdsmiljøundervisningen og sundhedsfremme der fortsat skal stå på dagsordenen, for det er ikke problemstillinger, man sådan lige bliver færdig med.
“Der er efterhånden skabt en del fokus på området, men der er stadig meget arbejde at gå i gang med”, pointerer Anne Rasmussen.

Vil du/I være med?
Netværket arbejder primært med at integrere arbejdsmiljøundervisningen på skolerne i form af projekter og brug af forskelligt undervisningsmateriale. Derudover er det et mål at styrke dialogen mellem undervisere og praktikvejledere, så eleverne oplever en større sammenhæng i arbejdsmiljøundervisningen mellem, hvad de lærer på skolen og det, de lærer ude i praktik.

Ambassadørerne mødes ca. 2 gange årligt på ambassadørernes forskellige skoler rundt i landet. På den måde kommer man rundt og ser andre skoler og rejsebyrderne bliver forhåbentligt nogenlunde fordelt.

Alle kan være med i netværket og målet er, at alle social- og sundhedsskoler i Danmark får en ambassadør (eller to!). Foreløbig er 10 skoler med i netværket.

Hvis der er spørgsmål, kommentarer eller brug for yderligere uddybning kan Susanne Ulk kontaktes: ulk@3bar.dk