Hvem har aben?

Industriens Branchearbejdsmiljøråd mener, det skal være lige så sikkert at være ny i industrien som at være gammel i gårde. Det gælder såvel unge nyansatte som ældre nyansatte. Derfor har I-BAR samlet nogle enkle værktøjer, tips og tricks, der gør jobstarten mere sikker.

Industriens Branchearbejdsmiljøråd står bag kampagnen ”Hvem har aben?”. Baggrunden for kampagnen er det faktum, at nyansatte kommer 3 gange så meget til skade som øvrige medarbejdere.

På samme tid er det et faktum, at mens ikke alle nyansatte er unge, er alle unge – mere eller mindre – at betragte som nyansatte.

aabe

Formålet med kampagnen er at nedsætte antallet af ulykker blandt nyansatte i industrien – det skal være mindst lige så sikkert at være ny i industrien som at have været der i mere end et år.

Og selv om ledelsen har det overordnede ansvar, kan alle være med til at give nyansatte en sikker start. Det er de små forskelle, der gør den store forskel.

Hvad er aben? Aben er en metafor for det ansvar, der skal placeres, som vedkommer os alle.
”Hvem har aben” kickstartede på den internationale arbejdsmiljødag 28. april, hvor 1.228 aber blev distribueret til 1.228 virksomheder i dansk industri. Tallet stemmer overens med antallet af ulykker på nyansatte i 2011.
Se om kampagnen her