Artikel

Hvad er fælles for hvidløg, skolekridt, gæt og grimasser og tøjklemmer?

IKursusDette spørgsmål var titlen på et kursus for vejledere, som UUV (Ungdommens UddannelsesVejledning) Køge Bugt afholdt i uge 43 – den europæiske arbejdsmiljøuge.

Efter kurset var kursisterne var ikke tvivl om svaret på spørgsmålet i kursustitlen: Arbejdsmiljøundervisning!

I løbet af eftermiddagen på UUV’s center kom deltagerne igennem praktiske opgaver på seks ”værksteder”, hvis indhold var lige til at tage med ud og bruge i faget ”Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering” (UEA, folkeskolelovens § 7).

  • Napo: Den gennemgående figur i EU Arbejdsmiljøagenturets materialer til brug i EU-arbejdsmiljøugen uge 43, med hovedvægt på 13 film samt helt nyt undervisningsmateriale til mellemklassetrinnet (kan downloades fra nettet, se opslag i dette nyhedsbrev)
  • Undervisningsmiljø: Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)´s hjemmeside www.dcum.dk samt undervisningsmateriale til grundskolen med tegninger som oplæg til klassedrøftelser om undervisningsmiljø
  • Ar & Mi: Ar & Mi´s hjemmeside www.armi.dk med aktiverende øvelser til de små elever samt de tre materialesæt “Ar & Mi i skole”, “Ar & Mi og Troldeskolen og “Tre nye historier om Ar & Mi”
  • ungmedjob.dk: Branchearbejdsmiljørådenes fælles hjemmeside www.ungmedjob.dk, med dilemmaspil til eleverne og beskrivelser af undervisningsmaterialer til undervisere på grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau
  • Ny i Job: Undervisningsmaterialesæt med film, bøger og plakater om unges forberedelse til arbejdslivet
  • Job uden Skader: Omfattende materialesæt til 7. – 8. klassetrin med oplæg og materialer til arbejdsmiljøundervisning i 4 værksteder: Ergonomi, farlige stoffer, støj og psykisk arbejdsmiljø

Se mere om kurset og andre kurser på www.arogmi.dk eller www.uuv.dk