Artikel

Har I fået en ny ung kollega på jeres arbejdsplads?

Arbejdsmiljørådet - ung kollega

Har I fået en ny ung kollega på jeres arbejdsplads? spørger Arbejdsmiljørådet i en ny kampagne, som giver gode råd om, hvordan man sikrer en god modtagelse af nye unge medarbejdere 

Kampagnen ”Tag godt imod jeres unge medarbejder” er netop skudt i gang. Over fem uger præsenteres fem anbefalinger til, hvad man på virksomheden skal være opmærksom på, når der starter en ny ung medarbejder.

Den første anbefaling er, at de ansatte skal være gode rollemodeller, og at det er en god idé at bruge tid – fx på et personalemøde inden den unge starter – til at drøfte hvordan man kan være det.

Det er også en god idé at lægge en plan for den første tid, fx ved at udarbejde en tjekliste over, hvad der er vigtigt at få viden om og instruktion i, når en ny ung starter, og sætte punkterne i kalenderen, så der bliver afsat tid til grundig instruktion og oplæring.

Når I modtager en ny ung kollega, kan det være en god idé at invitere til dialog og sætte dialogen i system. Så sikrer I, at der er sat tid af til at tale om, hvordan jeres nye kollega løser opgaverne bedst og bliver en del af jeres arbejdsplads. Brug åbne hv-spørgsmål og vær åben overfor den nye kollegas betragtninger.

Introducer jeres nye kollega til arbejdet ét trin ad gangen og opstil tydelige krav og forventninger. Så får jeres nye unge medarbejder mulighed for at lære arbejdsgangen at kende i et godt tempo.

Giv konstruktiv feedback – så får I en gladere og bedre medarbejder. Det giver den unge mulighed for at lære arbejdsgangene endnu bedre at kende – og på samme tid får I viden om, hvordan I kan styrke modtagelsen af nye medarbejdere ved at få feedback fra den unge nyansatte.

 

På Arbejdsmiljørådets hjemmeside kan I læse mere og downloade one-pageren med alle anbefalingerne: https://amr.dk/unge

Her er hver af de fem anbefalinger udbygget med konkrete eksempler på, hvordan man kan handle.

Herudover er der suppleret med links til sider fra Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (brancherne: Bygge og Anlæg, Velfærd og Offentlig administration, Industri, Service og turisme, Jord til bord, Handel og Kontor), som indeholder gode råd og anbefalinger vedrørende unge og nyansattes arbejdsmiljø, rettet mod den enkelte branche.