Artikel

God modtagelse betaler sig

lærling

God modtagelse er vigtig, øger trivslen, fastholder medarbejdere og giver bedre sikkerhed

Derfor har BFA Bygge og Anlæg lavet en ny hjemmeside med gode råd og ideer til den gode modtagelse af nyansatte, herunder unge og udenlandske medarbejdere. Hjemmesiden er baseret på erfaringer fra virksomheder, mestre og ansatte på forskellige niveauer, fagskoler, lærlinge, organisationer, jobcentre m.m.

Hjemmesiden indeholder bl.a.

 • Tjekliste for god modtagelse
 • Oversigt over lovkrav til oplæring og instruktion
 • Introduktionsfilm og udtalelser om den gode modtagelse
 • Postkort/opslag til mestre og kollegaer med opmærksomhedspunkter

Find det hele på bygpaagodmodtagelse.dk

Der er udarbejdet en særlig side, som er målrettet modtagelsen af unge, hvor man finder små historier, som ”En tømmerlærling fortæller”, ”En snedkerlærling fortæller”, ”En murerlærling fortæller”, samt hvad de unge lærlinge selv mener er den ideelle modtagelse, nemlig:

 • At blive modtaget med et smil, et håndtryk og et ”hej”
 • At få at vide, at man mangler, hvis man ikke kommer
 • At det faglige er i fokus, så kan man godt acceptere oprydning
 • At lære og prøve noget forskelligt
 • At blive spurgt, om der er noget man vil lære
 • At få et ansvar, der passer til det, man kan
 • At få en forklaring, hvis en opgave ikke er løst godt nok
 • At mester er synlig og tilgængelig, ser hvad man laver og spørger, hvordan det går.

Se mere på bygpaagodmodtagelse.dk/unge

Budskabet, materialerne og hjemmesiderne fra BFA Bygge & Anlæg falder godt i tråd med budskaberne i Arbejdsmiljørådets kampagne ”Har I fået en ny ung kollega på jeres arbejdsplads?”, som blev omtalt i det forrige nyhedsbrev fra Ungmedjob (nr. 1, oktober 2020). Her blev følgende fem anbefalinger til hvordan man sikrer en god modtagelse af nye unge medarbejdere  præsenteret:

Den første anbefaling er, at de ansatte skal være gode rollemodeller, og at det er en god idé at bruge tid – fx på et personalemøde inden den unge starter – til at drøfte hvordan man kan være det.

Det er også en god idé at lægge en plan for den første tid, fx ved at udarbejde en tjekliste over, hvad der er vigtigt at få viden om og instruktion i, når en ny ung starter, og sætte punkterne i kalenderen, så der bliver afsat tid til grundig instruktion og oplæring.

Når man modtager en ny ung kollega, kan det være en god idé at invitere til dialog og sætte dialogen i system. Så sikrer man, at der er sat tid af til at tale om, hvordan den nye kollega løser opgaverne bedst og bliver en del af arbejdspladsen. Brug åbne hv-spørgsmål og vær åben overfor den nye kollegas betragtninger.

Introducer den nye kollega til arbejdet ét trin ad gangen og opstil tydelige krav og forventninger. Så får deres nye unge medarbejder mulighed for at lære arbejdsgangen at kende i et godt tempo.

Giv konstruktiv feedback – så får man en gladere og bedre medarbejder. Det giver den unge mulighed for at lære arbejdsgangene endnu bedre at kende – og på samme tid får arbejdspladsen viden om, hvordan man kan styrke modtagelsen af nye medarbejdere ved at få feedback fra den unge nyansatte.

Find Arbejdsmiljørådets kampagne her.