Artikel

enetosh

Globalt netværk om arbejdsmiljøundervisning

ENETOSH (European Network for Education and Training in Occupational Safety and Health) har 91 medlemmer fra 36 lande.

Netværket for arbejdsmijøundervisning, som blev startet i 2005 af 14 EU-lande + Tyrkiet med midler fra EU Kommissionen, har nu bredt sig over EU-grænserne ud til hele verden.

Det 22. ENETOSH møde er netop afholdt I Dresden i dagene 25. – 26. oktober 2018, denne gang med deltagere fra Tyskland, UK, Spanien, Portugal, Finland, Rusland, USA, Rumænien, Tyrkiet, Kroatien, Tjekkiet og Danmark samt repræsentanter fra Arbejdsmiljøagenturet i Bilbao (EU-OSHA).

På programmet var, udover udveksling af viden om, hvad der sker på ”arbejdsmiljøundervisnings-fronten” i de forskellige lande, tilbagemeldinger fra en række arbejdsgrupper (Task Force/TF).

TF 1 arbejder med udbredelse af det tyske koncept ”Good Healthy Schools” internationalt (NB: De søger interesserede medlemmer fra andre lande)

TF 2 arbejder med ”Implementering af arbejdsmiljø i undervisningen” på universitetsniveau.

TF 3 arbejder med, hvordan man sikrer netværkets (ENETOSH´s) overlevelsesevne.

TF 4 arbejder med, hvordan man kan øge opmærksomheden på politisk niveau om det at få arbejdsmiljø gjort obligatorisk i undervisningen.

Herudover blev der taget hul på planlægningen af EU-OSHA kampagnen 2020 – 2021, som skal handle om, hvordan man forebygger arbejdsrelaterede skader (musculskeletal disorders, MSD´s) på børn og unge: ”MSD´s among future generation of workers”.

Alt i alt et spændende og interessant møde – og der kunne godt være brug for flere repræsentanter fra Danmark!  Pt er der kun mig (redaktøren af dette nyhedsbrev)…

Se mere om ENETOSH her: www.enetosh.net