Artikel

Frisørelever elsker deres fag, men…

Frisører holder i snit kun 8½ år i deres fag fra de starter på frisørskolen. 4 ud af 10 må forlade faget – typisk på grund af allergi, eksem på hænderne eller smerter i muskler og led.

I forbindelse med evaluering af BAR Service indgangen for undervisere besøgte ungmedjob´s redaktør frisørskolen i København, CPH West på Glentevej. Jeg skulle interviewe nogle af underviserne, og fik samtidig lejlighed til at deltage i undervisningen af et hold grundforløbselever.

De knap 20 unge piger var bekendte med BAR Service og med mange af BAR-ets materialer til frisørområdet, da de havde gennemgået arbejdsmiljømodulet, som er obligatorisk på grundforløbet og kræves bestået for at blive optaget på hovedforløbet.

De kendte imidlertid ikke BAR-ets ny temaside ”Få en fremtid som frisør og heller ikke den nye: frisørfilm ”Because we´re worth it”, som vi derfor så i fællesskab.

Reaktionen bagefter var positiv – og meget slående: Materialet er en øjenåbner for vigtigheden af at passe på sig selv. Det giver stof til eftertanke på de unges præmisser – ikke ”bedreviden”, løftede pegefingre eller ”talen ned” til eleverne.

At filmen er optaget på CPH West og at de faktisk kender de medvirkende elever ”i virkeligheden” bidrog selvfølgelig også til populariteten.

Eleverne var helt enige med de unge i filmen, som – udover at indrømme, at de desværre ikke tænker ret meget på arbejdsmiljøet – mener, at det også er deres eget ansvar at passe på sig selv. Men at det selvfølgelig er deres arbejdsgiver/frisørmesterens overordnede ansvar, at arbejdsmiljøet er i orden.

Den afsluttende kommentar fra en af de unge elever gjorde stort indtryk: ”Jeg synes bare, det er svært, når jeg kun er 17 år, og har været heldig at få praktikplads til min drømmeuddannelse, fx at kræve flere og bedre handsker. Jeg vil nødig miste pladsen ved at være for kritisk. Hvorfor kan man ikke bare lave en lov, der siger, at det hele skal være i orden?”