Forælder

ANSVAR
ANSVAR
HVAD ER MIT ANSVAR

 

Som ny på jobbet, kan det være svært at overskue konsekvenserne af sine handlinger. Unge har brug for ekstra vejledning og konkrete anvisninger på, hvordan de får et sundt og sikkert arbejdsliv. Læs mere om forældrenes ansvar her.

HJÆLP
HJÆLP
HVOR KAN JEG FINDE HJÆLP?

 

Hvis jeres barn får problemer med arbejdsforhold på jobbet eller hvis I bare vil blive klogere på arbejdsmiljø, er der hjælp at hente fra forskellige aktører, der kan vejlede og rådgive forældre. Læs mere om muligheder for hjælp her.

HVAD MÅ UNGE?
HVAD MÅ UNGE?
REGLER OG LOVE

 

Der findes en række regler og love om unges arbejdsmiljø, hvilke jobs unge må varetage, hvor meget unge må arbejde, og på hvilke tider af døgnet arbejdet må udføres. Læs mere om arbejdsmiljøreglerne for unges arbejde her.