Artikel

Ungdommens-folkemøde

Fokus på unges arbejdsmiljø ved Ungdommens Folkemøde

Den 5. og 6. september var der livlig aktivitet i Valbyparken. Her blev der nemlig afholdt Ungdommens Folkemøde, som havde deltagelse af mere end 30.000 unge.

Tre af Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (Velfærd, Bygge og Anlæg og Handel) samt Arbejdsmiljørådet var der også.

ArbejdsmiljøTeltet, som inviterede de unge til at blive klogere på arbejdsmiljø, hvad man skal være opmærksom på i sit fritidsjob eller sit første ”rigtige” job, var en bragende succes.

I ArbejdsmiljøTeltet blev der budt på aktiviteter som: ”Prøv at blive 30 – 40 år ældre med en nedslidningsdragt”, ”Test din viden om arbejdsmiljø i en quiz” (afholdt hver time), ”Del dine bedste og værste job-oplevelser” og ”udfordring i elastikøvelser”. Herudover kunne man naturligvis få svar fra teltholderne/de arbejdsmiljøprofessionelle på spørgsmål om arbejdsmiljø.

Under selve arrangementet Ungdommens Folkemøde blev der afholdt workshops af en times varighed for grupper af elever. Initiativtagerne fra ArbejdsmiljøTeltet havde på forhånd udarbejdet undervisningsmateriale, som de klasser, der tilmeldte sig workshopppen, blev bedt om at gennemgå inden selve Folkemødet, så de var bedre ”klædt på” til at tage stilling til de dilemmaer, de skulle forholde sig til under selve workshoppen.

Formålet med undervisningsmaterialet var at give de unge viden om, hvad arbejdsmiljø er, og hvorfor det er vigtigt. Det består af en PowerPointPræsentation, en lille tekst ”Ny viden om (unges) arbejdsmiljø” samt video om ”den danske model” på arbejdsmiljøområdet, hvor arbejdsmarkedets parter samarbejder for gode vilkår på de danske arbejdspladser.

Læs om workshoppen og se undervisningsmaterialet her